Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

 

Stichting Special Arts Nederland

Zonnehof 4a

3811 NC Amersfoort

033 4328033

www.specialarts.nl

 

Special Arts heeft een ANBI-verklaring

Fiscaal nummer: 0090.57.821

 

De stichting bevordert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en dat ze hun talenten daarvoor kunnen ontwikkelen. lees meer

 • beloningsbeleid
  Stichting Special Arts Nederland hanteert bij haar beloningsbeleid de CAO Welzijn.
  De bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor de gemaakte (reis)kosten. 
 • voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten zie deze website 
 • financieel jaarverslag 2019

  Door het uitbreken van het coronavirus heeft er vertraging in het afronden van de jaarrekening 2019 Special Arts plaatsgevonden. Het administratiekantoor dat betrokken is bij samenstellen van de jaarrekening 2019 van Special Arts heeft, door ziekte van een medewerker met ziekteverschijnselen die op het coronavirus leken, niet de tijdsplanning kunnen halen voor aanlevering van het samensteldossier aan onze accountant. Dit is de reden dat het bestuur heeft besloten om de termijn van publicatie van de jaarcijfers 2019 met maximaal vier maanden te verlengen tot 1 november 2020.
  Bestuur Special Arts, 29 juni 2020

 

 • Special Arts is voor haar inkomsten afhankelijk van ondermeer de opbrengst van de kunstuitleen en de daaruit voortkomende producten. Daarnaast voert zij projecten uit waarvoor gelden bij fondsen worden geworven.