Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Netwerk van contacten

Om als kenniscentrum te functioneren, doet Special Arts onderzoek. Enerzijds door zelf gegevens te verzamelen en up to date te houden. En door het volgen van ontwikkelingen met betrekking tot kunst en handicap.

Special Arts onderhoudt een netwerk van contacten met ateliers, theatergroepen en taalwerkplaatsen van zorginstellingen. Tevens heeft de stichting contacten met particuliere aanbieders van kunstactiviteiten door mensen met een handicap. En met Centra voor de Kunsten die een bepaald kunstaanbod hebben voor deze doelgroep.


Tijdens die contacten met professionals en kunstenaars constateerde Special Arts in 2008 dat er behoefte is aan verbetering van de mogelijkheden voor kunstbeoefening door gehandicapten. Tevens dat er meer erkenning van kunstenaarschap kan zijn en dat participatie aan het reguliere aanbod vergroot kan worden. Professionals geven aan onvoldoende toegerust te zijn om mensen met een beperking adequaat te ondersteunen bij kunstbeoefening.Onderzoek: Toegang tot kunst

Het formuleren van een expliciete visie op deelname van mensen met een beperking is het begin om een goede toegankelijkheid voor deze doelgroep te realiseren.
Lees meer

Onderzoek: Prijsbepaling kunstwerken en vergoeding aan kunstenaars

Een vraag die regelmatig aan Special Arts wordt gesteld betreft de prijsbepaling van kunstwerken als ook vragen omtrent vergoeding aan kunstenaars bij de verkoop en verhuur van kunstwerken.
Lees meer

Onderzoek Talentontwikkeling binnen ateliers voor kunstenaars met een verstandelijke beperking

Ateliers kunnen professionaliseren door randvoorwaarden, begeleiding en inclusie te verbeteren, hierdoor wordt een atelier bedrijfsmatig gezonder.
Lees meer

Onderzoek prijsbepaling en vergoedingen aan kunstenaars

Special Arts krijgt regelmatig adviesvragen omtrent prijsbepaling en hoe om te gaan met vergoedingen aan kunstenaars. Special Arts wil daarom een onderzoek uitvoeren dat inzicht geeft in het huidige gehanteerde prijsbeleid door dagbestedingateliers/kunstenaars uitmondend in een publicatie waarin naast de onderzoeksresultaten een advies zal worden gegeven voor een effectief prijsbeleid met voorbeeldcontracten. De publicatie zal zodanig worden vorm gegeven dat zij ook als basis kan dienen voor een
Lees meer

Onderzoek Kunst Inclusief

Special Arts heeft in 2008 het initiatief genomen voor een groot onderzoek naar de kwaliteit van de kunstbeoefening door mensen met een handicap.
Lees meer