Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

 

Blogserie ontwikkelwerkplaats Limburg 
Werkhuis in Maastricht

 

Binnen de Special Award 2019 zijn verschillende ontwikkelwerkplaatsen geinitieerd waar mensen met en zonder handicap konden samenwerken. Samen met het Huis voor de Kunsten in Limburg is onderzocht of hier iets moois uit kon groeien. In samenwerking met de Limburgse Centra voor de Kunsten is op vijf verschillende locaties een pilotproject georganiseerd waar mensen met en zonder handicap samen workshops volgden en een expositie samenstelden. De lessen werden gegeven door docenten van de centra.

In deze blogserie blikken wij terug.

 

Werkhuis Maastricht - Vrij creatief werken

 

Locatie: Het Werkhuis is een verzameling werkplaatsen voor ambachtelijk/creatief werken. Er zijn verschillende open werkplaatsen waar men tegen betaling gebruik kan maken van materiaal en gereedschap. Er is een ervaren iemand aanwezig die eventueel hulp kan bieden, maar dit is geen docent in de zin van iemand die een vooropgezette les aanbiedt.

 

Docent: geen docent, wel ‘specialist’ op vakgebied

 

Deelnemers:

5  mensen uit atelier en galerie Ut Glaashoes, waar mensen met een beperking zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige kunstenaars en 2 begeleiders.  

 

Inhoud workshop: Geen, vrij creatief werken

 

Werkhuis uitsnede IMG_1113

 

Verslag

De deelnemers mogen zelf kiezen uit verschillende technieken. De gastcursisten gaan enthousiast aan de slag en werken met veel animo, maar kunnen slechts beperkt worden uitgedaagd in hun activiteiten. Bij mozaïek is er weinig gelegenheid om te begeleiden, omdat er veel andere cursisten zijn die tijd vragen doordat ze in een ingewikkelde fase van hun project zitten. Daarom besluit de aanwezige specialist om de gasten op een voorgemaakte vorm met tegellijm strass-stenen te laten plakken. Het resultaat is snel mooi en bovendien nog diezelfde dag mee naar huis te nemen.

 

Niemand kiest voor tekenen, twee mensen kleien. Bij het kleien krijgt Mira een mal waarmee ze een vogel kan maken. Zij heeft een vaste begeleidster die zich voortdurend om haar bekommert.

 

Robbie kiest voor het avontuur. Hij wil een koning maken. Daartoe krijgt hij een blok klei waarmee hij aanvankelijk niet uit de voeten kan. Zijn buurvrouw, een cursiste die voor zichzelf is gekomen, ontfermt zich over hem. Ze wijst hoe hij moet kneden, hoe hij de klei kan ‘lijmen’ en hoe hij alles gladder kan maken. Uiteindelijk is zijn koning klaar voor de oven. De buurvrouw verklaart desgevraagd dat ze activiteitenbegeleidster is bij een dagopvang.

 

Tijdens de lunch is het gezellig en wordt er veel gepraat. Een vrijwillig medewerker betoogt dat het belangrijk is dat er instellingen als het Werkhuis bestaan, omdat het voor mensen een oase is in hun bestaan. Hier kunnen ze tussen mensen zijn en bezig met iets wat ze leuk vinden. Het geeft iets om handen en ze maken contacten. Dat is belangrijk voor de mensen, voor de hele buurt en voor de leefbaarheid in het algemeen.

 

Omdat er de deelnemers geen werk hebben meegenomen om te bespreken, stelt Blanco, begeleider vanuit Ut Glaashoes, voor om af te sluiten bij hen. Op weg naar Ut Glaashoes wordt er nog halt gehouden bij het varken, een kunstwerk dat de Partij voor de Dieren door Nederland laat toeren om aandacht te vragen voor het lot van het varken.

In Ut Glaashoes is er taart voor de dertigste verjaardag van Eline. Ze heeft het er al de hele dag over en vertelt dat ze als cadeau met haar ouders naar New York gaat. Dat staat al heel lang op haar verlanglijst. Op de vraag wat ze gaat doen in New York noemt ze een bezoek aan het Museum of modern Art.

 

Blanco legt uit dat zijn pupillen heel creatief kunnen werken, maar niet zelf tot een beeld kunnen komen. Daarom werken ze altijd vanaf een afbeelding waar ze dan op eigen wijze mee aan de slag gaan. Soms is een afbeelding te gecompliceerd, dan maakt hij een soort vereenvoudiging van het beeld door een paar elementaire delen eruit te schetsen. Daar kan dan een pupil weer mee aan de slag. Hij illustreert wat hij bedoelt aan de hand van een foto van het gat dat ontstaan was in de stadswal van Maastricht.

 

 

Evaluatie

Begeleider: Het feit dat ze niet vanzelf starten met werken, maakt dat een werkwijze als in het Werkhuis gangbaar is, voor deze deelnemers niet echt werkt. Daarvoor hebben ze teveel begeleiding nodig. Dat neemt niet weg dat de cursisten zelf het heel aangenaam hebben gevonden. Het is echter wel een hele organisatie alleen al om op de locatie te komen. Het reizen gaat langzaam en vergt veel voorbereiding.

 

Deelnemers aan de workshop vonden het een leuke ervaring en zijn erg blij met het gemaakte werk. Zij vonden de workshop erg goed. De deelnemers hebben geleerd over nieuwe technieken. Deze kunnen niet doorgezet worden op hun eigen locatie, aangezien ze daar niet werken met de gebruikte technieken. Als verbetering van de workshop geven de begeleiders aan dat meer begeleiding op de werkvloer erg leuk geweest zou zijn. Volgens hen is de waarde van een dergelijke workshop het samenbrengen van mensen en ideeën.

 

 

Hanneke Koene, Thuis voor Verhalen

 

Lees ook:

Kerkrade (VAZOM) - Stilleven schilderen

Landgraaf (VAZOM) - Tegels boetseren

Weert (RICK) - Tegels boetseren Collage maken/schilderen

Venray (ODA Park) - Stilleven schilderen