Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Onderzoek: Prijsbepaling kunstwerken en vergoeding aan kunstenaars

 

946 GVR1012 6903.jpgSpecial Arts wil dagbestedingateliers graag handvatten aanreiken voor toekomstbehoud in de veranderende wereld van de zorgfinanciering.

Een vraag die regelmatig aan Special Arts wordt gesteld betreft de prijsbepaling van kunstwerken als ook vragen omtrent vergoeding aan kunstenaars bij de verkoop en verhuur van kunstwerken.

Dit is een actueel thema, gezien de decentralisatie van de begeleiding, maatregelen op het gebied van arbeidsparticipatie, korting op het vervoer, et cetera, temeer omdat dagbestedingateliers (een deel van) de terugloop in hun financiën moeten compenseren met inkomsten uit de verhuur en/of verkoop van kunstwerken.

Daarnaast spelen ook juridische vragen een rol. Het gaat immers om contracten, wetgeving etc.

 

Special Arts zal, onder meer op basis van diepte-interviews en een enquête, een onderzoek uitvoeren dat inzicht geeft in het huidige gehanteerde prijsbeleid door dagbestedingateliers/kunstenaars. De uitkomsten van de enquête zullen de basis zijn voor een workshop Prijsbeleid.

 

Kunstwerk: Nicolle Meijlink, Het Spaarvarken