Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Onderzoek Talentontwikkeling binnen ateliers voor kunstenaars met een verstandelijke beperking (2011)

Het begeleiden van kunsteducatieve projecten op scholen en in centra voor de kunsten wordt altijd vormgegeven door kunstvakdocenten. Binnen de ateliers voor kunstenaars met een verstandelijke beperking is dit niet het geval. Hier zijn verschillende begeleiders met verschillende achtergronden met de beste intentie aan het werk. Dit riep bij Thea van Vlaanderen vragen op als: hoe en met welk doel wordt er gewerkt binnen ateliers? Wat kan er verbeteren in ateliers? Welke achtergrond hebben begeleiders in ateliers precies? Op welke wijze wordt aan talentontwikkeling gewerkt? Welke competenties bezitten en missen begeleiders om ontwikkelingen in de ateliers en om de outsider kunstenaars met een extra ondersteuningsvraag zo optimaal mogelijk te begeleiden? Welke succesfactoren zorgen wel voor het behalen van doelstellingen en zijn van belang bij de ontwikkeling van de talenten en het professionaliseren van ateliers?

Met de aanbevelingen vanuit het onderzoek Kunst inclusief heeft Thea van Vlaanderen onderzocht welke randvoorwaarden er nodig zijn om te komen tot verbetering van begeleiding binnen ateliers voor kunstenaars met een verstandelijke beperking.

 

Thea van Vlaanderen is werkzaam als adviseur voor Cerein, bureau voor training advies en coaching, in onder andere de dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking.
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt in de training Creatief Ondernemen in werk en dagbesteding van Cerein.

 

Download het onderzoek.