Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Onderzoek Prijsbepaling en vergoedingen aan kunstenaars

 

946 GVR1012 6903.jpgSpecial Arts wil graag dat mensen met een beperking aan kunst kunnen (blijven) doen en hun talenten ontwikkelen. Daarom bevordert de stichting onder meer het ondernemerschap van dagbestedingateliers en zelfstandige kunstenaars. In 2012 heeft Special Arts de handreiking Toekomst en perspectief voor dagbestedingateliers uitgebracht. In 2013 volgt de publicatie Prijsbepaling van kunstwerken en vergoedingen aan kunstenaars.

 

Special Arts neemt hiervoor het initiatief, omdat de stichting steeds meer vragen krijgt uit het veld. Dit komt doordat dagbestedingateliers en zelfstandige kunstenaars zich voorbereiden op kabinetsmaatregelen als de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo, de invoering van de Participatiewet en maatregelen op het gebied van het persoonsgebonden budget (PGB). Daarbij vragen ze zich bijvoorbeeld af of hun strategie nog actueel is en of ze zaken juridisch en fiscaal juist hebben georganiseerd.

 

Bij de uitvoering van het onderzoek en het opstellen van de handreiking krijgt Special Arts steun van bureau HHM, een onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in langdurige zorg (AWBZ) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kunstwerk: Nicolle Meijlink, Spaarvarken