maart 2010

Nieuwsbrief Special Arts

Deze nieuwsbrief is gewijd aan de nieuwe ontwikkelingen binnen Special Arts. Belangrijk daarin is de ontwikkeling van het Kenniscentrum Kunst en Handicap. Daarnaast de verhuizing naar het centrum van Amersfoort, in een prachtig pand aan de Zonnehof 4a.
En uiteraard informeren we u ook over het onderzoek Kunst Inclusief, over geplande projecten en manifestaties, over de kunstuitleen en onze website.
U vindt in de rechter kolom alle informatie over de diensten die we aanbieden, dus over het kenniscentrum en onderzoek. In de linker kolom berichten over de kunstuitleen en kunstcadeau’s.
Voor informatie met betrekking tot de landelijke agenda van voorstellingen en tentoonstellingen kunt u terecht op www.specialarts.nl.


Klaaske de Vos
directeur Special Arts Nederland


 

Verhuizing naar Amersfoort, Zonnehof 4a

Voor Special Arts is het een geweldige stap vooruit dat de stichting een prachtige huisvesting heeft gevonden in Amersfoort, aan de Zonnehof 4a. Het is een groot pand, zeer geschikt voor de kunstuitleen, vlakbij het centrum en makkelijk bereikbaar met auto en openbaar vervoer. We kunnen vanuit deze locatie veel beter onze doelstellingen verwezenlijken en een centrale rol spelen rondom kunst en handicap. Een toast waard, wat wij dan ook in januari met onze nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers hebben gedaan.
We verwachten dat we in de zomer kunnen verhuizen. En hopen dat al onze relaties ons na die tijd zullen bezoeken!

 


 

PRODUCTEN
DIENSTEN

Sale bij Special Arts
Tot 31 maart is het Sale bij Special Arts. Dit is uw kans om met een flinke korting (20% !) kunstwerken te kopen! Sla uw slag en koop een kunstwerk voor de kamer van uw pasgeboren kleinkind, voor uw woonkamer of het kantoor van uw zoon. Ook is een werk van een kunstenaar met een handicap een uniek cadeau voor een jubileum of promotie.
Uiteraard helpen medewerkers u bij het maken van een keuze, zeker als u aangeeft voor welk doel of welke ruimte u een kunstwerk zoekt. Op www.specialarts.nl kunt u alle kunstwerken met korting bekijken.

 

 

 

Exclusief relatiegeschenk van Special Arts

Met kerst heeft MEE Utrecht, Gooi & Vecht - in samenwerking met Special Arts - haar personeel en relaties verrast met een exclusief relatiegeschenk.
Uit de kunstuitleen van Special Arts zijn door MEE UGV drie kunstwerken gekozen. Deze kunstwerken, gemaakt door kunstenaars met een handicap, zijn gereproduceerd als zeefdruk in een gelimiteerde oplage. Elke zeefdruk is door de kunstenaar zelf met trots genummerd en gesigneerd.

Tijdens een feestelijke kerstlunch werden de originele kunstwerken met de bijbehorende ingelijste zeefdruk onthuld. Hierna mochten de medewerkers hun keuze maken voor één van de zeefdrukken. De zeefdrukken waren verpakt in een stevige envelop met daarin ook een kleurrijke informatieleaflet over de betreffende kunstenaar. 


Martin Luhulima, Rode ballon, Fregatvogel

Ook voor uw bedrijf of organisatie een idee? Neem vrijblijvend contact op met Klaaske de Vos of Tine Veldhuizen.

 

 

Special Arts & Niet Normaal

Momenteel vindt de tentoonstelling Niet Normaal plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De tentoonstelling belicht allerlei aspecten rondom de vraag wat, menselijk gezien, normaal en niet normaal is.

Special Arts is betrokken bij deze tentoonstelling. In de winkel zijn kunstwerken uit de kunstuitleen te koop, evenals boeken en kaarten.
De tentoonstelling wordt van harte aanbevolen en is nog te zien tot en met 7 maart as.

 


Special Arts & ZonMw
Special Arts verzorgde in november jl. in opdracht van ZonMw een tentoonstelling op het Congres van de Week van de Chronisch Zieken in Nieuwegein. Op deze tentoonstelling waren werken te zien uit de kunstuitleen van de stichting.

www.zonmw.nl

 

 

 

Special Arts & uw bedrijf In samenwerking met Special Arts kunt ook u een tentoonstelling organiseren.
• Met een bepaald thema rondom een studiedag of symposium
• Bij het afscheid van een bestuurslid of directeur
• Bij een jubileum of de opening van een nieuw gebouw.

Graag maken wij vrijblijvend een offerte.

 

Een trotse Camille Grootaers bij zijn werk

 

Cadeau-idee voor maart

In maart is het boekenweek. Verras familie, vrienden, personeel of relaties met een magnetische boekenlegger met een kunstwerk uit de kunstuitleen van Special Arts.

Prijs per stuk: Euro 4,95 excl. verzendkosten
Ook is het mogelijk om vanaf 50 exemplaren een boekenlegger te laten maken met een door u gekozen kunstwerk uit de kunstuitleen.

 

 

 

Sponsoren

Het afgelopen halfjaar hebben de volgende bedrijven Special Arts gesponsord: Alkimia, Ladenius Communicatie, Mazars, Overeem Telecom, Perfect View, SCA Packaging.

Hartelijk dank hiervoor!


Special Arts: Kenniscentrum Kunst en Handicap Special Arts heeft een grote stap gezet richting het verder ontwikkelen van haar Kenniscentrum Kunst en Handicap. Dit is verwoord in een Strategisch Plan Kenniscentrum. Het Kenniscentrum Kunst en Handicap wil een zinvolle bijdrage leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van de kunstdeelname van mensen met een handicap.

De deelname van mensen met een handicap, ook aan kunst en cultuur, is een maatschappelijk relevant onderwerp. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt dat uit. Een diversiteit van groepen moet ondersteund worden naar een zinvol cultureel burgerschap, daaronder ook mensen met een handicap.
Special Arts is bij uitstek de organisatie die met de oproep van de overheid aan de slag gaat. 
Deze toekomstvisie is concreet uitgewerkt in het Strategisch Plan Kenniscentrum 2010-2015.

lees meer

 

 

Stand van zaken onderzoek lees meer

 

 

Symposium Erkend Talent
4 november 2010
Samen met Kunstfactor, sector instituut voor amateurkunst, organiseert Special Arts op 4 november 2010 een symposium podiumkunsten. Dit symposium wil de zichtbaarheid vergroten van podiumkunsten voor mensen met een handicap, met name richting organisaties die verantwoordelijk zijn voor beleid. Concreet doel is om te bereiken dat overheid en kunstorganisaties aandacht krijgen voor deze doelgroep en dat podia belangstelling krijgen om voorstellingen van de gezelschappen te programmeren. Tevens dat zichtbaar wordt voor beleidsmakers dat de gemaakte voorstellingen ook de moeite waard zijn en dus de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

 

Publicatie Erkend Talent

Op het symposium podiumkunsten zal Special Arts samen met  Kunstfactor een publicatie podiumkunsten presenteren. De doelstelling van deze publicatie is dezelfde als die van het symposium, namelijk beleidsmakers, kunstorganisaties en podia tonen wat er op het gebied van podiumkunsten voor mensen met een handicap is.
Om informatie te krijgen over aanbieders van dans, muziek en theater voor mensen met een handicap kunt u via www.specialarts.nl uw podiumkunstaanbod voor deze publicatie aanmelden.
Ad van den Kieboom en Kees van Meel, beiden goed geïnformeerd over podiumkunsten voor mensen met een handicap, zullen de publicatie samenstellen.

Foto: via Stichting Zo

Theaterfestival Ongekend Talent

Tegelijk met het symposium organiseert Theatergezelschap Tiuri uit Breda hun tweejaarlijkse Theaterfestival Ongekend Talent. Dit tweedaagse festival wordt geopend aan het eind van het symposium. De voorstellingen dienen als illustratie van dat wat in het symposium besproken is.
Nieuw is dat het festival een beeld wil geven van podiumkunsten door mensen met allerlei handicaps, dus niet alleen met een verstandelijke beperking. Tevens dat het niet alleen om theater gaat, maar ook om muziek, dans en circus. Daarnaast is een aandachtspunt om gezelschappen te programmeren die wat minder voor het voetlicht treden.

 

 

Special Arts Award
Veel van de kunstenaars en ateliers waar we relaties mee hebben, vragen naar de planning van de Special Arts Award. Dat deze uitgesteld is, heeft te maken met enerzijds de fondsenwerving hiervoor, anderzijds met de plannen voor het Kenniscentrum en de verhuizing.
Inmiddels zijn er door fondsen toezeggingen gedaan ons te steunen. Dat maakt dat we met de Special Arts Award willen starten in september 2010 en dat we de tentoonstelling die daaruit voortkomt, willen plannen in februari 2011. Bij de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over.
De Special Arts Award wordt mogelijk gemaakt door NSGK, Fonds SPZ, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Fonds verstandelijk gehandicapten.

 

 

Oproep: meld uw kunstactiviteit voor mensen met een handicap!
Special Arts en de mensen met een handicap zijn er bij gebaat als u ons zoveel mogelijk laat weten welke kunstactiviteiten er worden aangeboden. Dat kan een aanbod zijn in de zorg, bijvoorbeeld in het kader van dag- of vrijetijdsbesteding. Maar ook een aanbod door een centrum voor de kunsten of door een particuliere persoon, die een groepje begeleidt. We vermelden graag uw gegevens op onze website. Via www.specialarts.nl kunt u uw aanbod aanmelden. Vanaf april zal al het aanbod zichtbaar zijn voor alle bezoekers aan www.specialarts.nl.

   


   

Door op de kunstwerken te klikken, vindt u meer informatie over het afgebeelde werk.

Onlangs zijn de regels voor nieuwsbrieven aangescherpt. Wij gaan er van uit dat onze relaties er voor kiezen onze nieuwsbrief te ontvangen. Wilt u zich toch afmelden, dan kunt u dat doen middels de link onder deze nieuwsbrief.


Bezoekadres
Zonnehof 4A
3811 NC  Amersfoort

T: 033 43 28 033
E:info@specialarts.nl
www.specialarts.nl

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen