Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Stand van zaken onderzoek Kunst Inclusief
Een taak van het Kenniscentrum Kunst en Handicap is het doen van onderzoek.
Momenteel zijn er drie OWP (Ontwikkelwerkplaatsen) actief, die elk aan de hand van een bepaalde vraag onderzoeken of een werkwijze effectief is voor kunstbeoefening door mensen met een handicap. Er zijn drie verschillende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Welke leerondersteuning draagt bij aan competentieontwikkeling van deelnemers?
2. Wat hebben professionals nodig om deelnemers met een psychiatrische en/of verstandelijk beperking te ondersteunen bij het bevorderen van actorschap en artistieke participatie?

3. Welke doorleerlijnen maken het mogelijk dat een persoon met een beperking bij zijn ontwikkeling gebruik kan maken van in-,door- en uitstroommogelijkheden?

Sinds september 2008 loopt het onderzoek Kunst Inclusief, met als doelstelling ‘Het creëren van meer mogelijkheden zodat mensen met een beperking in staat zijn hun talenten te ontwikkelen en door middel van hun talenten beter kunnen participeren in de samenleving’.
Het onderzoek is geïnitieerd door Special Arts en wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Arnhem Nijmegen, samen met andere partners uit de zorg en de kunst.

Het tweede deel van het onderzoek, het verder uitwerken van de good practices in zogenaamde OntwikkelWerkPlaatsen (OWP’s), is gestart in oktober 2009. Per OWP zijn de bovenstaande onderzoeksvragen geformuleerd. Het proces wordt gevolgd en ondersteund door een zogenaamde facilitator, een docent of lector afkomstig van een hogeschool. Tevens volgen (student-)onderzoekers het proces, dat wil zeggen zij stellen er vragen over en/of verbinden er conclusies aan.

De OWP in Nijmegen wordt gevormd door:
· Centrum voor de Kunsten ‘De Lindenberg’ uit Nijmegen
· Atelier Matisse uit Wijchen
· Atelier 23 uit Arnhem
· Ateliers Leonardo da Vinci uit Ermelo.

De OWP den Haag wordt gevormd door:
· Centrum voor de Kunsten ‘Het Koorenhuis’
· Atelier Anders Bekeken
· Atelier Kunstvlieg

De OWP Amersfoort wordt gevormd door:
· Centrum voor de Kunsten ‘Scholen in de Kunst’
· Atelier Jans Pakhuys.

In kwartaalmagazine (p)art wordt elk nummer een OntwikkelWerkPlaats belicht.