Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Special Arts: Kenniscentrum Kunst en Handicap

Special Arts heeft een grote stap gezet richting het verder ontwikkelen van haar Kenniscentrum Kunst en Handicap. Dit is verwoord in een Strategisch Plan Kenniscentrum. Het Kenniscentrum Kunst en Handicap wil een zinvolle bijdrage leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van de kunstdeelname van mensen met een handicap.

De deelname van mensen met een handicap, ook aan kunst en cultuur, is een maatschappelijk relevant onderwerp. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt dat uit. Een diversiteit van groepen moet ondersteund worden naar een zinvol cultureel burgerschap, daaronder ook mensen met een handicap.
Special Arts is bij uitstek de organisatie die met de oproep van de overheid aan de slag gaat.
Deze toekomstvisie is concreet uitgewerkt in het Strategisch Plan Kenniscentrum 2010-2015.

De essentie van het plan is dat Special Arts evolueert tot hèt kenniscentrum waar iedereen terecht kan voor vragen en ondersteuning over kunstbeoefening en kunstenaarschap van mensen met een handicap.
Uiterlijk in 2015 is Special Arts het natuurlijke aanspreekpunt voor mensen met een handicap, die aan kunst willen doen, voor de begeleiders/docenten van hen, voor kunstenaars met een handicap, voor zorg- en kunstinstellingen, voor subsidiërende en ondersteunende fondsen en voor de overheid (beleidsmakers). Dat is de ‘target’, dat moet het feitelijke resultaat zijn na realisering van dit Plan.

We kunnen de stap naar nieuwe huisvesting en Kenniscentrum maken dankzij de steun van diverse fondsen. Er zijn al toezeggingen van de Rabobank Foundation, SNS Reaal Fonds, NSGK en het Prins Bernhard Cultuurfonds van de Provincie Utrecht. Maar we hebben ook bij andere fondsen aangeklopt in de verwachting dat zij onze plannen willen steunen!