Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Uitgangspunten en deelnemersvoorwaarden

Special Theater Eenakter Road Show 2020/2021

 

 

1. De Special Theater Eenakter Road Show 2020/2021 is een initiatief van Stichting Special Arts en Stichting Artertainment en richt zich op podiumkunstgroepen van mensen met een beperking. Deze Road Show-editie bestaat onder meer uit:

 

* Coaching en workshops door (aankomend) theaterprofessionals.

* Drie regionale eenakterdagen in april 2021. De precieze data en locaties zullen in januari 2021 bekendgemaakt worden.

* Een Landelijk Eenakter Festival op 8 juni 2021 (overdag) in het midden van het land met de parels uit de regionale eenakterdagen.

* Kennisdeling tijdens een randprogramma.

 

 

2. De Special Theater Eenakter Road Show wil actieve theaterbeoefening door mensen met een beperking stimuleren en meer zichtbaarheid van deze doelgroep binnen de reguliere theaterwereld creëren. Daarom nodigt Special Arts theatergroepen voor mensen met een beperking uit om een eenakterplan in te sturen, aangevuld met een ontwikkelwens. Vakprofessionals zullen deze plannen lezen en kiezen welke eenakters zij op het podium willen zien. De theatergroepen krijgen zo de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en vergroten hun zichtbaarheid in de reguliere theaterwereld. Zij krijgen de kans om hun eenakter op het podium te brengen tijdens een van de drie regionale eenakterdagen, voor een vakjury en publiek.

 

 

3. De te maken productie is een eenakter;

* Dit betekent een theaterproductie van donkerslag naar donkerslag, zonder bedrijven of decorwisselingen. Alles dient te gebeuren in dezelfde tijd, ruimte en plaats.

* Het thema is vrij. Het kan gaan om een zelfgeschreven eenakter, een bestaande eenakter, een bewerking van een bestaand stuk of een fragment daarvan of een zelfgeschreven eenakter.

* De eenakter duurt maximaal 25 minuten.

* Het aantal spelers is niet gelimiteerd.

* De eenakter dient gespeeld te kunnen worden rekening houdend met de op dat moment geldende coronarichtlijnen.

* Het decor moet in maximaal 10 minuten opgebouwd/afgebouwd kunnen worden.

* Pré bij het plan is een (inclusieve) samenwerking. Dit kan zijn in de voorbereiding, ontwikkeling of uitvoering.

 

 

4. Inschrijven - via een digitaal inschrijfformulier- staat open voor podiumkunstgroepen van mensen met een beperking en is gratis. Per podiumkunstgroep kunnen meerdere plannen afzonderlijk worden ingestuurd.

 

 

5. Inschrijven betekent:

* Actieve medewerking om aangeboden samenwerkingen en workshops mogelijk te maken. Hierin wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met werktijden van de theatergroepen.

* Actieve promotie van de Special Theater Eenakter Road Show en jullie theatergroep, zowel door het actief delen van alle publiciteitsuitingen die Special Arts beschikbaar stelt, als door het aanleveren van foto-, film- en tekstmateriaal, wat in de breedste zin van het woord rechtenvrij gebruikt en verspreid mag worden door Special Arts en Stichting Artertainment. 

  

 

6. Na inschrijving zullen per regio vijf tot zes theatergroepen geselecteerd worden om de eenakter te spelen tijdens één van de drie regionale eenakterdagen.

 

 

7. Per regionale eenakterdag worden maximaal twee theatergroepen geselecteerd om de eenakter te spelen tijdens het Landelijk Eenakter Festival.

 

 

8. Zowel Special Arts als Stichting Artertainment dragen geen verantwoordelijkheid voor algemene deelname, veiligheid van de deelnemers, benodigde begeleiding, zorg en vervoer. Ook dragen zij geen enkele financiële verantwoordelijkheid voor de deelnemende theatergroepen of deelnemers.

 

 

 

Aanvullende uitgangspunten en deelnemersvoorwaarden bij selectie

 

1. Selectie betekent meedoen, bestaande uit het uitwerken van de eenakter, het spelen van de eenakter tijdens één van de drie regionale eenakterdagen en het mogelijk spelen van de eenakter tijdens het Landelijk Eenakter Festival.

 

 

2. De theatergroep kan gebruikmaken van twee coachingsdagen, waarbinnen geprobeerd wordt de ontwikkelwens mee te nemen. De coachingsdagen staan onder leiding van theatermaker Art-Jan de Vries.

 

 

3. In aanloop naar de regionale eenakterdag bezoeken de geselecteerde theatergroepen zo mogelijk het regionale theater/schouwburg voor een kennismaking en rondleiding.

 

 

4. Er is de mogelijkheid voor het indienen van een licht- en/of geluidsplan. Echter er wordt gebruik gemaakt van de bestaande licht- en geluidsinstallatie van de schouwburglocatie. De verantwoordelijke theatertechnici bepalen de (on)mogelijkheden van de gewenste effecten.

 

 

5. Iedere theatergroep zorgt voor zijn eigen decor, grime, kostuums en voldoende begeleiding voor de deelnemers.

 

 

6. Deelnemende theatergroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het aan- en afvoeren van eventuele decorstukken bij het regionale theater/schouwburg op een door het theater/schouwburg te bepalen moment.

Decorstukken e.d. zullen met zorg behandeld worden, echter Special Arts, Stichting Artertainment en het regionale theater/schouwburg zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.

 

 

7. Special Arts, Stichting Artertainment en theaters/schouwburgen zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing, alsmede eventuele ongelukken op de werkvloer.  

 

 

8. De deelnemers bekijken ook de voorstellingen van andere deelnemende theatergroepen tijdens de betreffende regionale eenakterdag.

 

 

9. Als afsluiting van de eenakterdag worden door een vakjury de theatergroepen bekendgemaakt die doorgaan naar het Landelijk Eenakter Festival, wat plaats zal vinden op dinsdag 8 juni 2021 (overdag). De uitslag van de vakjury is bindend en kan niet worden aangevochten.

 

 

10. Tijdens het Landelijk Eenakter Festival worden maximaal zes eenakters beoordeeld door een vakjury. Deze zal één prijs uitreiken voor de eenakter waarvan de jury het meest onder de indruk is. Daarnaast is er één publieksprijs. Alle uitslagen zijn bindend en kunnen niet worden aangevochten.

 

 

Aanvaarding uitgangspunten en voorwaarden

Met de inschrijving aanvaardt de deelnemende theatergroep deze uitgangspunten en voorwaarden, en stemt er mee in bij alles rekening te houden met de geldende coronarichtlijnen van het kabinet en het RIVM.

Special Arts en Stichting Artertainment behouden het recht voor om tijdens de looptijd van het project wijzigingen met betrekking tot de invulling en uitvoering door te voeren. Zij zal de deelnemende theatergroepen, wanneer van belang, hierover informeren.

 

Amersfoort, september 2020