Persbericht

Amersfoort, 13 september 2019

  

Special Award 2019 vakjuryprijsuitreiking 130919-2

Juryleden Gijs Ambrosius en Mai van Oers, Marijke van Hees voorzitter Raad voor Cultuur, juryvoorzitter Bart Rutten (directeur van het Centraal Museum), Michel de Vreugd, Thomas Verlaek, Mark Veen, Guus Schut en Karhang Mui. 
Foto Rutger Lamers

 

 

Voorzitter Raad voor Cultuur reikt eerste prijs Special Award 2019 uit

  

Thomas Verlaek uit Enschede wint de eerste prijs van de Special Award 2019. Dit is dé vierjaarlijkse landelijke beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een beperking, georganiseerd door Special Arts.Thomas Verlaekkreeg de prijs uit handen van Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Met de uitreiking onderstreept de raad dat het maken van kunst toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat is van groot belang voor inclusie van mensen met een beperking. Volgens de vakjury waren de ingezonden kunstwerken van uitzonderlijke kwaliteit, originaliteit en puurheid. 

 

De uitreiking van de Special Award vakjuryprijzen vond plaats in de Utrechtse Nicolaïkerk, waar tot en met aanstaande zondag van 39 genomineerde kunstenaars ieder drie kunstwerken tentoongesteld worden. Foto’s van deze werken en de kunstenaars zijn terug te vinden op www.specialaward.nl.

De vakjury onder leiding van Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum, had de moeilijke taak om een keuze te maken uit het veelzijdige werk waaronder beeldende kunst, video, keramiek en cross overs. De jury bestond verder uit kunstenaars Maartje Korstanje, Mai van Oers, Carolein Smit en Gijs Ambrosius (Special Award 2015 prijswinnaar).

 

Prijswinnaars

De jury kende de volgende prijzen toe: de eerste prijs was voor Thomas Verlaek uit Einschede, de tweede prijs ging naar Karhang Mui werkzaam in Goes, de derde prijs werd toegekend aan Michel de Vreugd uit Sassenheim. Guus Schut uit Arnhem won De Jong Talent Prijs. Alle prijswinnaars ontvangen een geldbedrag om in te zetten voor verdere ontwikkeling. Daarnaast was er een eervolle vermelding voor Mark Veen uit Baarn en Ruth van der Neut uit Utrecht.

 

De juryleden, allen ook professioneel kunstenaar, toonden zich enthousiast over de techniekbeheersing en de hoge kwaliteit van de kunstwerken. De verrassende techniek en de knappe compositie vielen op bij het werk van eerste prijswinnaar Thomas Verlaek. Volgens de jury roepen die een zekere suspens op, die doet denken aan spannende speelfilms.
 

Tijdens een feestelijk slot werd de Special Award 2019 publieksprijswinnaar bekend gemaakt: Nicole van Lier uit het Limburgse Panningen. 

 

Het grote publiek is onder de indruk 

De tentoonstelling kent een groot aantal bezoekers. Het brede publiek is iedere keer weer onder de indruk van de bijzondere werken. Zaken als kleurgebruik, woordkeus en beeldtaal maken deze kunstwerken toegankelijk, open en direct. Verbazing, verdriet, blijdschap en verwondering liggen steeds dicht aan de oppervlakte en spatten er vanaf. Special Arts voorzitter Peter Pennekamp: “Deze uitreiking speelt een belangrijke rol bij het breken met het heersende beeld dat het bij gehandicapten, als het gaat om kunst, neerkomt op ‘bezigheidstherapie’. En dat terwijl, net als in de in sport, door mensen met een beperking op allerlei niveaus wordt gepresteerd. Was het werk van Vincent van Gogh en Max Ernst dankzij of ondanks hun psychische handicaps van zo’n uitzonderlijke kwaliteit? Een beperking kan net zo goed een verrijking zijn.”

 

Kunst als toegang tot de samenleving 

In het advies “Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur” voor het cultuurbestel 2021-2024 onderstreept de Raad voor Cultuur het belang van kunst voor onze samenleving. Special Arts wordt in het advies dan ook bij naam genoemd. “Iedereen mag meedoen. Graag wijzen we hier ook op de behoefte aan inclusiviteit in cultuureducatie en -participatie. Verschillende organisaties in Nederland, waaronder de organisatie Special Arts, houden zich bezig met cultuurdeelname door kunstenaars met een fysieke en/of mentale beperking. Ook zij kunnen van toegevoegde waarde voor het culturele leven zijn.”

 

Er zijn in Nederland duizenden kunstenaars met een beperking actief. Door het maken en tonen van kunst, gedichten en toneel werken kunstenaars met een handicap aan hun eigen ontwikkeling en verbetert hun zelfbeeld. Ze voelen zich een volwaardig persoon in onze samenleving. Het draagt bij aan persoonlijke groei en het gevoel van welzijn, maar ook aan de collectieve verbetering van de positie van mensen met een handicap in onze maatschappij. Kunst en cultuur zijn daardoor sterke dragers voor een inclusievere samenleving.

 

Over Special Arts

Special Arts Nederland is een landelijke goede doelen stichting met ANBI status. Zij zet zich in om kunstenaars met een beperking een volwaardige plek te geven in onze samenleving. Dat omvat een breed palet van activiteiten: van een landelijke galerie en kunstuitleen in Amersfoort tot het door heel Nederland organiseren van activiteiten als een poëziewedstrijd, beeldende kunst wedstrijd, theatervoorstellingen, masterclasses en trainingen. Ook is Special Arts het kenniscentrum op het gebied van kunst en handicap door het verrichten van onderzoek en het maken van publicaties. Met dit alles stimuleert Special Arts dat mensen met een handicap aan kunst kunnen doen én creëert de organisatie kunstontmoetingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving. 

 

 

 

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  

Voor meer informatie en foto's kunt u contact opnemen met:

Tine Veldhuizen, Stichting Special Arts Nederland, t.veldhuizen@specialarts.nl of

06 49922670.

 

 
 

  

De Special Award 2019 bestaande uit ontwikkelwerkplaatsen en een inspirerend randprogramma, wordt mede mogelijk gemaakt door:  

Innovatiefonds Zorgverzekeraars – VSBfonds – Stichting Dioraphte - Van Baaren Stichting -  HandicapNL - Stichting SFO – K.F. Hein Fonds – Ridderlijke Duitsche Orde – Prins Bernhard Cultuurfonds René H. van Bokkum Fonds - Dr. C.J. Vaillant Fonds – Hélène de Montigny Stichting – Stichting De Boom – Pasman Stichting - Heilijgers en tal van organisaties en kunstenaars.

Bezoekadres
Zonnehof 4A
3811 NC  Amersfoort

T: 033 43 28 033
E:info@specialarts.nl
www.specialarts.nl

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen