Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Expositie - Ordening in overdaad - Nijmegen (ge)
19-11-2018 t/m 28-02-2019

 

 Rico van Amelsvoort

 

Eigenaardig

 

EIGENAARDIG (in de zin van heel prettig eigen), complex, veel, gelaagd, niet gemakkelijk een stijl op te plakken. Waarom ook? Rico zegt zelf niet gevangen te willen zitten in een stijl. Het zoeken zelf is zijn stijl. Beweegt zijn stijl zich tussen kunst en kitsch zoals anderen beweren? Waarom die neiging om kunstenaars in een hokje te plaatsen? Ik hou het op een zeer eigen, gedreven, overdadige manier van ordenen, van stapelen, rangschikken en vormgeven. Is Rico dan een schilder, een tekenaar? Beide, alhoewel hij startte met schilderen en langzamerhand meer ging tekenen. Ook hier weer iets EIGENAARDIGS omdat de meeste kunstenaars zich ontwikkelen van tekenaar naar schilder i.p.v. andersom.

 

Van gedreven onrust naar meditatie en voldoening

 

Rico begon vanaf zijn 19e levensjaar dingen ‘van zich af te schilderen’ omdat hij volgens eigen zeggen geestelijk afknapte op verschillende baantjes. Dit schilderen lag hem en hij werd steeds beter en fanatieker alhoewel hij het schilderen nooit als leuk ervaarde. Het was meer een soort van gedrevenheid, hij moest schilderen en als het werk af was gaf dat voldoening, maar nooit rust. Tegenwoordig ervaart hij het schilderen als meditatief, hij wordt er rustiger van en de voldoening is ook groter geworden. Hij vindt het schilderen en tekenen ook leuker als vroeger. Dat komt mede omdat zijn techniek steeds beter geworden is.

 

Eigenaardige werkwijze

 

Soms ‘scant’ Rico tijdschriften en deze beelden slaat hij dan op in zijn hoofd. Dan begint hij te tekenen met het complete beeld al in zijn hoofd. Hij doet relatief lang over een kunstwerk. Ongeveer 1 tot 3 maanden werkt hij eraan omdat het perfect moet zijn. Het is een dagtaak en hij werkt er dan ook zoveel mogelijk aan. Hij start met een beeld in zijn hoofd waar steeds meer bij komt en soms ook iets af valt. In de compositie heerst groteenorm veel wil vertellen. rust maar er oet wel zoveel mogelijk op staan. Hij wil het zoveel mogelijk ‘ingevuld’ hebben. In de 'Outsiderkunst' beschrijven we dit als 'Horror vacui', de afkeer van het ledige. Het nadrukkelijke verlangen om lege ruimte met vormen en kleuren te vullen. Het totale tekenvlak dwangmatig willen invullen alsof de kunstenaar heel veel wil vertellen. Dit bijna dwangmatige handelen resulteert vaak in verschillende, gedetailleerde beeldfragmenten, kleurstellingen, teksten en of cijfers. Deze compositie van verschillende beeldelementen levert een EIGENAARDIGE, wonderschone, sprookjesachtige, overdadige ordening op die betekenis geeft aan zijn interpretatie van zijn werkelijkheid.

 

In zijn atelier, thuis op grote hoogte, zie ik verschillende ‘stijlen’ voorbij komen. Toch weer in hokjes geplaatst zie ik surrealistisch werk, Symbolisme en Jugendstil. Abstraheringen in lettertekens (Arabisch?) en weer zeer realistische, soms ‘dromerige’ voorstellingen. Een zeer contrastrijke vormentaal. Deze contrasten zijn soms onbewust ontstaan maar vaak toch ook bewust omdat Rico weer iets nieuws wil maken in relatie met het voorgaande. De werken staan ook model voor verschillende periodes in zijn leven en verschillende gemoedstoestanden.

Hoe zou dat leven er tot nog toe uitgezien hebben denk je dan al gauw. Complex, chaotisch, geordend? Eigenlijk is zijn werk als zeer autobiografisch te beschouwen. De juiste verstaander, beschouwer, lezer hoort en ziet vele aspecten uit zijn leven voorbij komen. Verschillende emoties; zowel positieve als negatieve, harmonieuze, liefdevolle als ook chaotische en raadselachtige passeren de revue. Een zeer EIGENAARDIG maar rijk leven.

 

EiGEN opvattingen over zijn werk

 

Soms vindt hij zijn werk een soort van veredelde kitsch waarbij hij de kracht van kitsch probeert weer te geven. Rico kan namelijk enorm genieten van goed gemaakte kitsch en heeft veel waardering voor deze ‘kitschmakers’.


Rico ziet zijn werk ook als pure decoratie maar is zich terdege bewust van de autobiografische tendensen in zijn werken. Rico ziet zichzelf ook als een outsider tussen de ‘Outsiders'.

 

Om deze tekst te maken heb ik mogen putten uit verschillende teksten die Rico mij aanleverde en uit gesprekken bij Special Art in Amersfoort en bij Rico thuis.

Albert Sanders, oktober 2018

 

Bron: www.specialarts.nl


Locatie:
Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN)
Hancampus, D-vleugel: verdieping 0, 2, 4 en 5
Kapittelweg 33
Nijmegen

 

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 9.00 – 21.30 uur
Vrijdag van 9.00 – 18.00 uur

 

Voor meer informatie:
www.ricoart.nl
ga terugTerug naar het overzicht