PERSBERICHT

Amersfoort, november 2017

 

Gedichtenmolen - Foto Bob de VriesFoto: Bob de Vries 

 

 

Aanstekelijke vrolijkheid bij Poëzieshow

 

Na sommige lange werkdagen wil je het liefste onder een dekentje met een kopje thee op de bank. Maar eigenlijk zou je na dat soort dagen altijd verplicht naar een Poëzieshow van Het Andere Gedicht moeten gaan, want daar knap je veel meer van op dan van bankhangen.

  

Als je binnenkomt bij de Poëzieshow zoals die op 22 november in Groningen plaatsvond, dan kun je haast niet anders dan vrolijk worden. Je wordt vriendelijk begroet, er is een prachtig programma samengesteld en iedereen is vrolijk. De hele ruimte is feestelijk aangekleed en overal, op de muren, de ramen, tussen de mensen, is poëzie. Er zijn gedichten met metaalbewerking op grote metalen platen afgebeeld, er is een gedichtenmolen waar je (helemaal gratis!) aan mag draaien, er zijn chipsgedichten, cakegedichten, taartgedichten, gedichten met tekeningen en gedichten met foto’s, en natuurlijk is er ook een podium waar gedichten worden voorgedragen. Je kunt niet anders dan de poëzie helemaal beleven, door te horen en te kijken.

 

Op het podium is er onder andere miniatuurtheater te zien, waar een gedicht wordt voorgedragen en uitgebeeld. Iemand die net nog een boom was, is daarna een hert, dan weer een briesend paard. Het is net alsof we als publiek door het gedicht lopen. Er is dans op popmuziek, maar ook de muziek die in ieder gedicht zit komt naar voren als dichter Michael het gedicht voordraagt dat hij samen met Kasper Peters heeft geschreven. Hij zingt het gedicht en laat zo ook allemaal nieuwe woorden, die hij zelf heeft verzonnen, aan het publiek horen. Sommige woorden blijken zó persoonlijk dat mensen ze liever voor zichzelf houden, zoals Mion, die een gedicht voor haar zus heeft geschreven. Andere mensen delen juist het liefst alle woorden en zijn bijna niet meer van het podium te krijgen. Het plezier straalt van alle gezichten, er staan dropjes op tafel. Was er maar een poëzieshow op Netflix.

 

 

 

Het Andere Gedicht en Special Arts 

Het Andere Gedicht is een project van Special Arts. De Poëzieshow in Groningen is georganiseerd in samenwerking met cliënten van NOVO, lokale amateur-kunstorganisaties, Groninger dichters en het Poëziepaleis. Onderdeel van het project is een landelijke poëziewedstrijd voor mensen met een verstandelijke handicap.

 

Stichting Special Arts Nederland heeft als doel mensen met een handicap te stimuleren om aan kunst te doen en hun pure talent te ontwikkelen. Daarnaast brengt de stichting de kunstuitingen van mensen met een handicap voor het voetlicht. Special Arts richt zich op alle kunstdisciplines (beeldend, theater, muziek, dans en poëzie) en op mensen met uiteenlopende beperkingen (verstandelijk, psychisch en fysiek). Het Andere Gedicht 2017 wordt georganiseerd in samenwerking met Het Poëziepaleis en Blindschelders & Raadsman.

 

Meer weten? Kijk op www.specialarts.nl/poezie.

www.facebook.com/hetanderegedicht

Gedichtenlaboratorium: www.gedichtenlaboratorium.nl

 

 

 

Special Arts bevordert de kunst- en cultuurparticipatie door mensen met een handicap en zet zich in voor de ontplooiing van hun pure talenten. Naast de organisatie van projecten biedt Special Arts een structureel platform aan het beeldende werk van buitengewone kunstenaars via een galerie en kunstuitleen.

 

Het Andere Gedicht 2017 wordt georganiseerd door Special Arts in samenwerking met het Poëziepaleis en Blindschelders & Raadsman en mede mogelijk gemaakt door: Stichting Dioraphte, Fonds21, Fonds verstandelijk gehandicapten, VSBfonds, NSGK, Stichting SFO, RDO Balije van Utrecht, Cornelia-Stichting, K.F. Hein Fonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Fundatie Luden van Stoutenburg, Pasman Stichting, Stichting Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse, Stichting De Boom, J.E. Jurriaanse Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen-Het Mijndershuis Fonds, Gemeente Groningen, Stichting Sinnigefonds.

 

 

  

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  

Wedstrijdformulier: http://www.poezie.specialarts.nl/wedstrijd.php

Bijgevoegde foto's mogen gebruikt worden voor publicatie onder vermelding van de naam van de fotograaf. 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Tine Veldhuizen, Stichting Special Arts Nederland, t.veldhuizen@specialarts.nl of

033 4328033


 

 

Bezoekadres
Zonnehof 4A
3811 NC  Amersfoort

T: 033 43 28 033
E:info@specialarts.nl
www.specialarts.nl

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen