Header wolkenHet Andere Gedicht: doe mee, dicht mee!

Dit jaar is Special Arts voornemens extra aandacht te geven aan poëzie vanuit het thema ONDERWEG. Een aansprekend thema. Want onderweg zijn we allemaal. Naar huis. Naar de winkel. Naar een wereld waarin ieder mens – ook de mens met een handicap – een stem heeft, gehoord en erkend wordt. 

 

Er staat van alles op stapel. Naast een Gedichtenlaboratorium, zijn er plannen voor een landelijke poëziewedstrijd, gratis trainingen voor leerkrachten en begeleiders en strijkt Special Arts in drie regio’s in Nederland neer om taalvorming door middel van poëzie op de kaart te zetten.

 

Wij nodigen begeleiders van harte uit om met cliënten mee te doen aan de voorgenomen poëziewedstrijd en alle andere activiteiten die op stapel staan.

 

Waarom poëzie?

Iedereen kan dichten. Ook mensen met een verstandelijke handicap. Dichten is misschien wel een van de meest persoonlijke manieren om je te uiten. Het maakt taalvaardiger en mondiger, maar is bovenal een manier om je eigen geluid te laten horen en met anderen te delen wat je bezighoudt, raakt of ontroert.

 

 

 

Logo Het Andere Gedicht 2017

 

Landelijke poëziewedstrijd Het Andere Gedicht

Special Arts is voornemens een landelijke poëziewedstrijd te organiseren met het thema ONDERWEG. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 12 jaar of ouder met een verstandelijke handicap. De aftrap van de wedstrijd is naar verwachting begin september, vervolgens kan elke deelnemer één tot drie gedichten insturen. Ook groepsinzendingen zijn mogelijk. Een vakjury, voorgezeten door Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin, kiest de winnende gedichten. Die komen in een dichtbundel te staan. De prijsuitreiking van de poëziewedstrijd vindt plaats tijdens een spetterend poëziefeest met theater, muziek en optredens van dichters.

 

Informatiepakket

Vanaf september is een gratis informatiepakket met daarin flyers en een poster beschikbaar. Wie dit graag wil ontvangen, kan een mailtje sturen naar poezie@specialarts.nl, onder vermelding van de naam van de contactpersoon en zijn of haar adres, telefoonnummer en e-mailadres. De poster en flyer komen ook digitaal beschikbaar.

 

Gratis trainingen

Verder zijn er plannen om in drie regio’s een basistraining Gedichtenlaboratorium in gebruik voor begeleiders en leerkrachten te organiseren. Hierin maak je kennis met de werkwijze Taalvorming. Je leert welke stappen je kunt nemen om iemand te begeleiden bij het schrijven van een gedicht, en wat het effect daarvan kan zijn op iemands ontwikkeling. 

Een (gratis) training staat gepland voor zaterdag 16 september van 10-16 uur in Amersfoort. Voor wie de smaak te pakken heeft, bieden we een vervolgtraject. 

Direct aanmelden kan via: Het Andere Gedicht traininginschrijfformulier 160917

 

Tip: Lees het blog ‘(On)zeker in taal’ met 7 tips voor begeleiders

 

 

Gedichtenlaboratorium

Het Gedichtenlaboratorium is een handig hulpmiddel om tot een gedicht te komen. Door de stappen die daarin beschreven staan te volgen kan iemand zelfstandig, of met hulp van ouders, leerkracht of begeleider, een gedicht schrijven over wat hem of haar bezighoudt. Begeleiders vinden er veel informatie en inspiratie om met poëzie aan de slag te gaan.

 

Regioprogramma

De intentie is dat Special Arts in drie regio’s in Nederland neerstrijkt om Taalvorming door middel van poëzie op de kaart te zetten. Dat belooft veel. Verbazing bij begeleiders als zij ontdekken hoe je ook met mensen die niet kunnen schrijven gedichten kunt maken. Ontroering en plezier als de eerste gedichten ontstaan en je getuige mag zijn van de trots. En bovenal gaat Special Arts in samenwerking met de regiopartner (zorgorganisatie) verbindingen leggen met andere kunstdisciplines, organisaties, burgemeester, wethouders en het brede publiek. 

 

Het regioprogramma zal bestaan uit:

1. Basistraining Gedichtenlaboratorium in gebruik voor begeleiders 

2. Begeleiden van gedichten maken: vervolgtraject voor begeleiders

3. Poëziemenukaart: aan de slag op de eigen locatie

Special Arts biedt een programma van kunstzinnige workshops en werkmethodes.

4. Lokale poëzieshow

In samenwerking met de zorgorganisatie organiseert Special Arts als afronding een feestelijke poëzieshow met een podium voor alle deelnemers.

 

Meer weten?

Meer informatie: www.specialarts.nl/poezie en http://kennisplatform.specialarts.nl

Op de hoogte blijven? Mail naar poezie@specialarts.nl

Vragen? Neem contact op met: Tine Veldhuizen, 033 - 4328033.

Volg Het Andere Gedicht op: www.facebook.com/hetanderegedicht

Lees hieronder verder over Toekomst creëren...

Huisjes laag

 Beeld: Gert Nout

 

Meer Special Arts activiteiten...

 

Logo Special Arts Inspiratie-en netwerkbijeenkomst 2017-self  

Een toekomst heb je, krijg je, en kun je deels zelf creëren. Onze sector heeft de laatste jaren veel veranderingen meegemaakt: sommige voorspelbaar, andere zagen we niet aankomen. Veranderingen die ons uitdagen om onbekende wegen te bewandelen op zoek naar nieuwe samenwerkingen, bronnen van inkomsten of....

 

Boven dit alles hangt de centrale vraag: welke wegen gaan we bewandelen, welke verleiding is onweerstaanbaar, welke uitdagingen gaan we aan, wat laten we links liggen, kortom: welke toekomst gaan wij creëren?

 

Kom maandag 2 oktober naar Utrecht

De Special Arts Inspiratie- en netwerkbijeenkomst vindt dit jaar plaats tijdens de jaarlijkse dag van het LKCA voor professionals en bestuurders in de amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie en participatieve kunst. Omdat elke deelnemer die dag niet alleen komt halen, maar ook iets brengt, bieden we dit jaar de bijeenkomst gratis aan.

Lees meer over het programma en aanmelden

 

 
 
Special Arts bevordert de kunst- en cultuurparticipatie door mensen met een handicap en zet zich in voor de ontplooiing van hun pure talenten. Naast de organisatie van projecten biedt Special Arts een structureel platform aan het beeldende werk van buitengewone kunstenaars via een galerie en kunstuitleen.

 

Het Andere Gedicht 2017 wordt georganiseerd door Special Arts in samenwerking met het Poëziepaleis en Blindschelders & Raadsman en mede mogelijk gemaakt door: Stichting Dioraphte, Fonds21, VSBfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, NSGK, Stichting SFO, Ridderlijke Duitsche Orde, Cornelia-Stichting, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Pasman Stichting, Fundatie Luden van Stoutenburg, Stichting De Boom, J.E. Jurriaanse Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen-Het Mijndershuis Fonds. Naar verwachting gaat het project in september van 2017 van start.

 

Bezoekadres
Zonnehof 4A
3811 NC  Amersfoort

T: 033 43 28 033
E:info@specialarts.nl
www.specialarts.nl

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen