PERSBERICHT

Amersfoort, september 2017

 

Logo Het Andere Gedicht 2017


Landelijke poëziewedstrijd Het Andere Gedicht 

van start

  

Doe mee, dicht mee! Special Arts organiseert een landelijke poëziewedstrijd voor iedereen vanaf 12 jaar met een verstandelijke handicap. Het thema van de wedstrijd is ONDERWEG. Een aansprekend thema. Want onderweg zijn we allemaal. Naar huis. Naar de winkel. Naar een wereld waarin ieder mens – ook de mens met een handicap – een stem heeft, gehoord en erkend wordt. 

 

Naast de wedstrijd en een Gedichtenlaboratorium staat er van alles op stapel. Gratis trainingen voor leerkrachten en begeleiders en een regionaal programma om taalvorming door middel van poëzie op de kaart te zetten.

 

Landelijke poëziewedstrijd Het Andere Gedicht

Special Arts organiseert een landelijke poëziewedstrijd met het thema ONDERWEG. Tot 15 december 2017 kan elke deelnemer met een verstandelijke handicap één tot drie gedichten insturen. Ook groepsinzendingen zijn mogelijk. De mooiste gedichten komen in een dichtbundel te staan. Een vakjury, voorgezeten door Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin, kiest de winnende gedichten. De prijsuitreiking van de poëziewedstrijd vindt plaats tijdens een spetterend poëziefeest met theater, muziek en optredens van dichters in april 2018.

 

Iedereen kan dichten

Iedereen kan dichten. Ook mensen met een verstandelijke handicap. Dichten is misschien wel een van de meest persoonlijke manieren om je te uiten. Door het spelen met woorden en zinnen en het onder woorden brengen van wat je denkt en voelt, word je taalvaardiger en mondiger. Maar dichten gaat over nog veel meer dan mooie klanken, ritmes en metaforen alleen. Door te dichten laat je je eigen geluid horen. Je deelt met anderen wat je bezighoudt, raakt of ontroert.

 

Voor begeleiders en leerkrachten

In de komende maanden organiseert Special Arts diverse trainingen voor begeleiders en leerkrachten. Deelname is gratis. In deze trainingen maken deelnemers kennis met de werkwijze Taalvorming. Ze leren welke stappen je kunt nemen om iemand te begeleiden bij het schrijven van een gedicht, en wat het effect daarvan kan zijn op iemands ontwikkeling. Voor wie zich verder willen bekwamen, zijn er verdiepingsworkshops.

 

Regioprogramma 

In verschillende regio’s in Nederland, waaronder Groningen, strijkt Special Arts neer om taalvorming door middel van poëzie op de kaart te zetten, samen met een regionale zorgorganisatie. Met een poëziemenukaart en een lokale poëzieshow komt zo in elke regio een praktisch en boeiend poëzieprogramma tot stand. Hierbij legt Special Arts verbindingen met andere kunstdisciplines, organisaties, burgemeester, wethouders en het brede publiek. 

  

Special Arts 

Stichting Special Arts Nederland heeft als doel mensen met een handicap te stimuleren om aan kunst te doen en hun pure talent te ontwikkelen. Daarnaast brengt de stichting de kunstuitingen van mensen met een handicap voor het voetlicht. Special Arts richt zich op alle kunstdisciplines (beeldend, theater, muziek, dans en poëzie) en op mensen met uiteenlopende beperkingen (verstandelijk, psychisch en fysiek). Het Andere Gedicht 2017 wordt georganiseerd in samenwerking met Het Poëziepaleis en Blindschelders & Raadsman.

 

Meer weten? Kijk op www.specialarts.nl/poezie.

www.facebook.com/hetanderegedicht

Gedichtenlaboratorium: www.poezie.specialarts.nl

 

 

 

Special Arts bevordert de kunst- en cultuurparticipatie door mensen met een handicap en zet zich in voor de ontplooiing van hun pure talenten. Naast de organisatie van projecten biedt Special Arts een structureel platform aan het beeldende werk van buitengewone kunstenaars via een galerie en kunstuitleen.

 

Het Andere Gedicht 2017 wordt georganiseerd door Special Arts in samenwerking met het Poëziepaleis en Blindschelders & Raadsman en mede mogelijk gemaakt door: Stichting Dioraphte, Fonds21, Fonds verstandelijk gehandicapten, VSBfonds, NSGK, Stichting SFO, RDO Balije van Utrecht, Cornelia-Stichting, K.F. Hein Fonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Fundatie Luden van Stoutenburg, Pasman Stichting, Stichting Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse, Stichting De Boom, J.E. Jurriaanse Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen-Het Mijndershuis Fonds.

 

 

  

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  

Wedstrijdfolrmulier: http://www.poezie.specialarts.nl/wedstrijd.php

Bijlage: illustratie

Bijschrift: Gedicht: Christian Lucas / Uit: Dag taart op de tafel, 2014

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Tine Veldhuizen, Stichting Special Arts Nederland, t.veldhuizen@specialarts.nl of

033 4328033


 

 

Bezoekadres
Zonnehof 4A
3811 NC  Amersfoort

T: 033 43 28 033
E:info@specialarts.nl
www.specialarts.nl

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen