Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Recensie
KunstWerkt!: re-integreren door kunsteducatie

 

Cover KunstWerkt!

 

Het boek KunstWerkt! over kunsteducatie en coaching voor mensen met een psychiatrische achtergrond begint met het trotse verhaal van een deelnemer. Dichter Gisele Vranckx vertelt in haar eigen woorden waar het in deze geslaagde methodiek om draait: ergens bijhoren, vertrouwen krijgen, naar buiten treden, successen boeken, dromen waarmaken en deelnemen aan de maatschappij. “Het kunstencentrum werd langzaamaan mijn veilige haven met fijne mensen om mij heen, mensen die met mij meeleven en voelen, mij ondersteunen en bovenal mij bleven zien in mijn totaliteit.” Vranckx publiceerde en illustreerde gedichten, deed mee aan wedstrijden en vond een baan als ervaringsdeskundige in de ambulante zorg.

 

KunstWerkt! is het resultaat van samenwerking tussen Cultuurhuis Wherelant in Purmerend en zorginstelling REAKT. De vier samenhangende fasen van de methodiek, waarin de gezonde kant van mensen centraal staat, worden in het boek uiteengezet. De deelnemers hebben zelf de regie over hun leerproces en worden daarin ondersteund door kunstdocenten/coaches en activiteiten/trajectbegeleiders. Met kunst als leidraad vinden zij hun weg naar een opleiding, (vrijwilligers)werk of een zelfstandig bestaan als kunstenaar.

 

Een bijzonder resultaat van KunstWerkt! is Kunst Zonder Label. Dit werkatelier als vervolg op het Coachingsatelier is een initiatief van de deelnemers en wordt volledig door henzelf gerund. “Er zit ondernemerszin in en er wordt naar buiten gekeken waar kansen zijn om zichzelf te profileren.”

 

In het boek worden de ontstaansgeschiedenis, structuur, inhoud en resultaten van de methodiek helder beschreven. De foto’s en citaten van deelnemers, docenten en begeleiders geven kleur aan het verhaal. Puntsgewijze opsommingen en aanbevelingen maken het boek ook heel praktisch. De mensen achter KunstWerkt! stralen duidelijk trots uit en willen hun ervaringen graag delen met anderen, zodat zij het wiel niet opnieuw uit hoeven te vinden. Het advies van Cultuurhuis Wherelant aan kunstencentra die een vergelijkbare samenwerking met zorginstellingen willen beginnen: maak de verschillende perspectieven helder en ga de discussie met elkaar aan.

 

José Vorstenbosch

 

KunstWerkt! Kunsteducatie en coaching voor mensen met een psychiatrische achtergrond
Jantine Geels, Kaj Glasbergen
80 pagina’s
Prijs: € 20,00 (exclusief verzendkosten)
Uitgave van Cultuurhuis Wherelant Purmerend
Bestellen via info@wherelant.nl

Beoordeling * * * *