Persbericht

Overhandiging dichtbundel Dag taart op de tafel

aan Vaste Kamercommissie voor VWS

 Overhandiging Dag taart op de tafel aan voorzitter vaste commissie VWS mevrouw Lodders

 

Op dinsdagmiddag 3 februari 2015 overhandigde Tine Veldhuizen, directeur van Special Arts, de dichtbundel Dag taart op de tafel aan leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS. Voorzitter mevrouw Helma Lodders nam de dichtbundel met gedichten van mensen met een verstandelijke handicap in ontvangst.  
De overhandiging vond plaats in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw in Den Haag in het bijzijn van drie dichters: Caroline Eijke, Jessica Magnin en Omar Nouhaili.

 

De dichtbundel Dag taart op de tafel bevat een selectie van 156 gedichten uit de inzendingen voor Het Andere Gedicht, de landelijke poëziewedstrijd voor iedereen met een verstandelijke handicap vanaf 12 jaar. De wedstrijd werd ondersteund met digitaal didactisch materiaal en workshops voor begeleiders en dichters.

Met Het Andere Gedicht zet Special Arts in op een grotere rol voor taalvorming voor mensen met een verstandelijke handicap.

 

 

Waarom poëzie?
Leren dichten is groeien. Bij het schrijven van gedichten gaat het niet alleen om de schoonheid van de tekst. Het gaat om de ontwikkeling die iemand doormaakt door het creëren van teksten waar hij of zij trots op is. Want dat maakt dat je sterker staat in een wereld die niet altijd vanzelfsprekend luistert.

 

Dichters met een verstandelijke handicap uiten zich op een authentieke en persoonlijke manier. Vaak wordt deze eigenheid opgevat als een beperking. In het dichten vormen de eigenheid, de authentieke blik en de eigen woorden en taalregels juist een kracht.
Gehoord en gezien worden, erkend en bevestigd worden in je eigenheid is een belangrijke motor voor verdere ontwikkeling. 

 

 

Enthousiaste voordracht en overhandiging

Onderdeel van de overhandiging was de voordracht door Jessica Magnin, tweedeprijs- winnaar van Het Andere Gedicht

Tine Veldhuizen overhandigde de dichtbundel Dag taart op de tafel met de wens, dat de Vaste Kamercommissie voor VWS het belang van taalstimulering voor iedereen met een verstandelijke handicap zal uitdragen.
Voorzitter mevrouw Helma Lodders nam de dichtbundel met warme interesse in ontvangst en gaf aan de bundel onder de aandacht te brengen van de Vaste Kamercommissie voor VWS.

 

 

Foto-impressie overhandiging 

Meer informatie: www.specialarts.nl/poezie en www.facebook.com/hetanderegedicht

Gedichtenlaboratorium: poezie.specialarts.nl

 

 

 

Het Andere Gedicht is een taalstimulerend poëzieproject van Special Arts in samenwerking met Het Poëziepaleis en wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds verstandelijk gehandicapten, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Stichting Dijkverzwaring, Stichting SPZ, Prins Bernhard Cultuurfonds, NSGK, Pasman Stichting, Ridderlijke Duitsche Orde, Stichting Woudsend Anno 1816, Stichting Elise Mathilde Fonds, Gemeente Amersfoort, Stichting De Boom, Sociaal Cultureel Fonds van De Amersfoortse Verzekeringen.

 

Stichting Special Arts Nederland stimuleert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en
hun pure talenten daarvoor ontwikkelen.

 

 


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

 

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Tine Veldhuizen, 033 4328033, t.veldhuizen@specialarts.nl

Bezoekadres
Zonnehof 4A
3811 NC  Amersfoort

T: 033 43 28 033
E:info@specialarts.nl
www.specialarts.nl

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen