Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon
Publicatie In de beperking toont zich de meester

 

23 mei 2013

Twee landelijke organisaties, waaronder Special Arts, vier provinciale instellingen, drie centra voor de kunsten, drie werkplaatsen/podia, een ervaringsdeskundige/trainer en twee opleidingen werkten in Netwerk Kunst Inclusief Gelderland gedurende twee jaar samen aan inclusieve kunst- en cultuurparticipatie. Dit project werd onlangs afgesloten met de publicatie In de beperking toont zich de meester. Via dit document worden de kennis en ervaringen die in het netwerk zijn uitgewisseld getoond.

De publicatie

De voornaamste doelgroep waar In de beperking toont zich de meester zich op richt, zijn mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking en mensen met een vorm van autisme. De publicatie gaat in op de mogelijkheden en aandachtspunten om mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier deel te laten nemen aan kunst en cultuur. De kunstinclusiegedachte is, waar mogelijk, gericht op de doorstroom van kunstbeoefenaars met een beperking naar een reguliere kunst- en cultuurinstelling, zoals een centrum voor de kunsten, een amateurkunstgroep of deelname aan bijzondere projecten.

Netwerk Kunst Inclusief Gelderland is van mening dat door de kruisbestuiving tussen kunst en zorg nieuwe mogelijkheden ontstaan. In de praktijk blijft de participatie van mensen met een beperking in de kunst- en cultuursector achter. Dit terwijl zij ook hun kunstzinnige talenten willen ontwikkelen. Als ambitie ziet het Netwerk dan ook:

 

  • het creëren van een doorlopende leerroute
  • het beoordelen van kunst van mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier het bieden van een podium aan deze kunstenaars
  • In de beperking toont zich de meester kwam tot stand in nauwe samenwerking met de deelnemers van het Netwerk Kunst Inclusief Gelderland en is mede gefinancierd door Stichting SPZ en de provincie Gelderland. De deelnemers aan het netwerk zijn allen ambassadeurs van kunstinclusie.

 

KCG is uitgever van de publicatie (klik voor download).


ga terug Terug naar het overzicht