Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

 

Oproep: doe mee met de enquête Prijsbepaling kunstwerken en vergoeding aan kunstenaars

Special Arts wil dagbestedingateliers graag handvatten aanreiken voor toekomstbehoud in de veranderende wereld van de zorgfinanciering.

Een vraag die regelmatig aan Special Arts wordt gesteld betreft de prijsbepaling van kunstwerken als ook vragen omtrent vergoeding aan kunstenaars bij de verkoop en verhuur van kunstwerken.

Dit is een actueel thema, gezien de decentralisatie van de begeleiding, maatregelen op het gebied van arbeidsparticipatie, korting op het vervoer, et cetera, temeer omdat dagbestedingateliers (een deel van) de terugloop in hun financiën moeten compenseren met inkomsten uit de verhuur en/of verkoop van kunstwerken.

Daarnaast spelen ook juridische vragen een rol. Het gaat immers om contracten, wetgeving etc.

 


Special Arts zal, onder meer op basis van diepte-interviews en een enquete , in samenwerking met bureau HHM een onderzoek uitvoeren dat inzicht geeft in het huidige gehanteerde prijsbeleid door dagbestedingateliers/kunstenaars. Dit zal moeten uitmonden in een publicatie, waarin naast de onderzoeksresultaten adviezen worden gegeven voor prijsbepaling van kunstwerken en vergoeding aan kunstenaars met voorbeeldcontracten. De onderzoeksresultaten zullen tevens een basis zijn voor een te organiseren aansluitende workshop Prijsbeleid.

 

Graag verzoeken wij om uw medewerking bij dit onderzoek door een enquête in te vullen. Indien naar uw mening een andere persoon deze enquête zou moeten invullen, wilt u deze email dan doorsturen?

Graag ontvangen wij de ingevulde enquête vóór 15 maart a.s. Het invullen vraagt slechts 10 minuten.

 

De onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden tijdens een interactieve bijeenkomst in mei/juni van dit jaar.

 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Tine Veldhuizen

t.veldhuizen@specialarts.nl

ga terug Terug naar het overzicht