Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Ontstaansgeschiedenis Special Arts

Special Arts Nederland is in 1984 door founding father H.J. Hergarden opgericht in opdracht van Jean Kennedy, de zuster van de President John F. Kennedy. Zij is oprichter van Very Special Arts (VSA-arts) in de Verenigde Staten. De Nederlandse stichting werd in eerste instantie opgericht om militairen die in een oorlog invalide geworden waren via kunstbeoefening een ander levensperspectief te bieden. Vanaf eind jaren tachtig richt de stichting zich op mensen met diverse achtergronden en handicaps. Sinds januari 2008 is de naam veranderd in Stichting Special Arts Nederland.

 

De internationale organisatie VSA-arts bevordert de kunstdeelname van mensen met een handicap ten aanzien van alle disciplines, met name door het organiseren van projecten en manifestaties. Eens in de vijf jaar wordt een wereldfestival georganiseerd waar door Special Arts regelmatig aan werd deelgenomen. Tevens onderhoudt VSA-Arts een groot netwerk met organisaties in de hele wereld, die het label van deze internationale organisatie dragen. Daardoor is Special Arts verbonden met al deze stichtingen, die min of meer dezelfde doelstellingen nastreven.

VSAN richtte zich in de eerste jaren van haar bestaan vooral op het jaarlijkse festival, waar kunstenaars met een handicap hun producties en producten konden tonen en waar het publiek kon genieten van de prestaties van deze groep.
In 1995 is de rondreizende tentoonstelling gemaakt, Het Gezicht. Een gevolg daarvan was dat de kunstuitleen werd opgericht. De kunstwerken die hierin werden opgenomen, werden ingezonden door zelfstandig werkende kunstenaars met een handicap en door ateliers van zorginstellingen.

Na 2003 is een nieuwe koers ingezet. De festivals waren minder interessant en trokken minder publiek, daarom is men gestopt met deze te organiseren. In plaats daarvan werd het focus gericht op de beeldende kunsten en kreeg de kunstuitleen een belangrijke plaats in de organisatie. De selectiecommissie werd uitgebreid en de kunstwerken werden vooral in de ateliers geselecteerd.

Januari 2008 is VSAN samengegaan met stichting K4 uit Purmerend, die de jaarlijkse K4 Award organiseerde, en Art as Well/Een hele Kunst uit Amsterdam, die met name tentoonstellingen organiseerden. De stichting heet vanaf dat moment Stichting Special Arts Nederland. Toen is ook geformuleerd dat de stichting zich richt op alle kunsten en tevens dat ze zich wil ontwikkelen tot kenniscentrum.
De doelstellingen zijn van begin 2008 tot heden verder ontwikkeld tot de huidige, zoals te lezen op de pagina 'organisatie'.