Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

In voor zorg! en Special Arts verhelderen positie dagbestedingateliers


Nederland kent circa 500 dagbestedingateliers waar naar schatting 20.000 mensen bij wijze van dagbesteding mooie dingen maken. De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) financiert. Nog wel. Bijna de helft van hun budget verschuift tussen begin 2013 en begin 2014 van de AWBZ naar de gemeente in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat kan grote gevolgen hebben voor de ateliers die veelal verbonden zijn aan zorgorganisaties. Hoe goed zijn deze ateliers voorbereid op de Wmo en op de andere financiering van deze dagbesteding? 'Niks dagbesteding, het is werk', zei 23 april 2012 een cliënt op het In voor zorg-congres van ‘Samen doen werkt’ in Roermond.

Op dit congres overhandigde Arnout Wijs van Special Arts het boekje Toekomst én perspectief voor dagbestedingateliers aan Cees van der Burg, Directeur Langdurige zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Arnout Wijs: 'De uitgave beschrijft onderzoek naar de positie van dagbestedingateliers en is tegelijkertijd een stappenplan waarmee deze ateliers zich kunnen voorbeiden op succesvolle werkafspraken met gemeenten.' In voor zorg! was de opdrachtgever van dit onderzoek.


Helft ateliers weet niet van aanbesteding


Special Arts bevordert de kunstbeoefening van mensen met een handicap. Er is deze organisatie en de ateliers zelf veel aan gelegen dat deze mensen dat ook kunnen blijven doen. In juli 2012 moeten de ateliers hun plannen voor de komende aanbesteding inleveren bij de gemeenten waar hun cliënten actief zijn. Uit het onderzoek blijkt dat veel dagbestedingateliers nog niet weten hoe ze zo’n aanbestedingsplan moeten maken en hoe ze met gemeenten kunnen onderhandelen. Slechts de helft van de ateliers is op de hoogte van de aanbestedingsprocedures die gemeenten in hun werkgebied hanteren. En ruim 40% van de ateliers heeft nog geen Wmo-aanbod in voorbereiding, zo blijkt uit de enquête van Special Arts.


Sturen op zorg en niet op financiën


Instellingsateliers worden gestuurd op zorg, niet op financiële doelstellingen. Dat maakt dat ateliers ook niet zo goed weten hoe ze met de gemeente in gesprek moeten gaan. 'Want een gemeente kijkt niet in de eerste plaats naar de zorg, maar naar de kosten', aldus een atelier-vertegenwoordiger. Los van de vraag of dit toch niet wat genuanceerder ligt, is het een feit dat kennis over vergoedingen vaak bij de overkoepelende zorgorganisatie ligt en niet bij de ateliers. Het onderzoek van Special Arts kan nu het verschil gaan maken. Er staat een praktische handleiding in die beschrijft hoe je een Wmo-offerte kunt maken en hoe je je als atelier voorbereidt op onderhandelingen met gemeenten.

Fons van Leeuwen van Special Arts schetst de rode draad: 'Je moet als dagbestedingatelier eerst goed weten wat je wilt en waar je sterk in bent. Dan pas ga je met gemeenten praten. Dan heb je ook echt iets om over te onderhandelen.' 'Maar dat klinkt als marketing', reageerde een vertegenwoordiger van een dagbestedingatelier op 23 april 2012. 'Sterker, dat ís het ook', reageerde Fons van Leeuwen.


Complexe situaties beheersbaar maken


Het is nog wennen voor de ateliersector. Maar veel tijd om te wennen is er niet. Tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 gaan deelnemers aan de ateliers gefaseerd over van de AWBZ-financiering naar financiering door de gemeenten waar de betrokken deelnemers wonen. Dat kan zonder goede voorbereiding lastiger worden dan het lijkt. Om een complexe situatie als voorbeeld te nemen: als een deelnemer uit de gemeente A in gemeente B naar een dagbestedingatelier gaat, moet de gemeente A de kosten voor deelneming in gemeente B betalen. Doen ze dat ook? 

Met creatieve inzet zijn allerlei oplossingen denkbaar waarmee potentieel complexe constructies als deze overzichtelijk kunnen worden voor ateliers én gemeenten. Het boekje wijst bijvoorbeeld op de mogelijkheid dat ateliers zich als samenwerkingsverband kunnen positioneren. Het lijkt logisch dat het aanbod van de ateliers en de financiële deelneming van gemeenten in zo’n groter verband makkelijker kan worden georganiseerd. Arnout Wijs: 'Er is veel mogelijk als we ons best doen. Voor de dagbestedingateliers en hun cliënten is het fantastisch als zij met hun creatieve werk door kunnen gaan.'

ga terug Terug naar het overzicht