Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon
 

En de winnaar is ... Special Arts!

 

Misschien is het u niet ontgaan dat Special Arts genomineerd was voor de Kunstfactorprijs, de prijs voor kunst en samenleving. Kunstfactor, sectorinstituut voor amateurkunst, looft deze uit voor de meest waardevolle bijdrage aan de amateurkunst.
Special Arts is winnaar geworden en daar zijn medewerkers en bestuur geweldig trots op. Temeer daar de stichting in goed gezelschap was, want de andere genomineerden* hebben eveneens een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit en de kwantiteit van de amateurkunstbeoefening.

 

De jury over Special Arts
'De jury is positief over de bijdrage die Special Arts levert aan het actief met kunst bezig zijn van mensen met een handicap. Dit levert niet alleen ontroerende en mooie kunst op, het verrijkt ook het leven van mensen met een handicap en versterkt de verbinding met de rest van de samenleving. Special Arts levert hieraan een bijdrage door het zichtbaar maken van kunst door mensen met een handicap en door onderzoek, kennisverspreiding en het leggen van verbindingen.'


De prijs (een mooie glassculptuur van kunstenares Sonja Besselink) werd uitgereikt door burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht, die voorzitter was van de jury. Dit gebeurde tijdens de A.V.O.N.D., een Avond met Veelbelovende Ontdekkingen, Nieuwkomers en Durfals.
Special Arts beschouwt zichzelf zeker als veelbelovend en ook als een durfal. De stichting is vanaf 2008 een koers gaan varen met de focus op kunstparticipatie door mensen met een handicap. Mede door de inzet van veel andere organisaties, ook uit de zorg en de kunst, zijn er stappen gezet om mensen met een handicap meer te laten participeren aan kunst. En die inspanning wordt nu beloond met deze prijs!

De prijs is voor Special Arts. Het is ook een prijs voor de meer dan 40 actieve vrijwilligers. Mede door hun inzet en hun betrokkenheid bij kunst en mensen met een handicap is het mogelijk zoveel werk te verzetten.
Maar de prijs is vooral een prijs voor de mensen met een handicap, die met hun kunstproducten laten zien dat het niet alleen uit het oogpunt van participatie belangrijk is dat ze meedoen aan kunst, maar ook dat zij mooie dingen kunnen maken, die de moeite waard zijn om getoond te worden.

Wilt u ons feliciteren met deze bijzondere prijs? Dat doet u vooral als u ons wilt steunen, bijvoorbeeld door donateur te worden à € 50,- per jaar. Maar het kan ook doordat u kunstwerken huurt uit de kunstuitleen van Special Arts of door sponsoring van bijvoorbeeld de Special Award. En u steunt ons door deze mail door te sturen naar uw relaties. 
* Genomineerd waren Appie Alferink, directeur van ZIMIHC, huis van amateurkunst in Utrecht; Nicolien van Vroonhoven, voorheen CDA kamerlid en momenteel wethouder in Den Haag; televisieprogramma So you think you can dance van RTL.


Foto: Hanne Nijhuis


ga terug Terug naar het overzicht