Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

 

 

Dicht mee, doe mee!

29 oktober 2014, Amersfoort. Tijdens het Groot Poëziefeest met muziek, theater, poëzie, bekende Nederlanders en prijsuitreikingen beklom Stijn het podium. Hij droeg zijn gedicht Pen voor. Ik weet nog ieder woord, elke beweging. Stijns voordracht was ontroerend mooi. Wat mij zo raakte? Hoe hij met woorden die helemaal van hém waren, uitdrukking gaf aan wat hij beleefd had. Ik zal dat moment nooit vergeten, het staat op mijn netvlies gebrand.

 

 

 0495_SpecialArts Poezie¦ê

 

 

In onze individualiserende samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op zelfstandigheid en mondigheid. En daarmee op communicatieve vaardigheden. Ook van mensen met een verstandelijke handicap.
Continue aandacht voor taalvaardigheid is voor deze groep mensen nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Met Het Andere Gedicht hopen we hierin verandering te brengen.

 

Het Andere Gedicht 2017 belooft een bijzonder, veelzijdig project te worden. Met een landelijke poëziewedstrijd dagen we mensen met een verstandelijke handicap uit om uiting te geven aan hun eigen authentieke wereldbeeld.
Met een dichtbundel en diverse manifestaties, waaronder een poëziefeest, bieden we een podium aan dichters en hun teksten.
Door Training en coaching worden begeleiders en leerkrachten vaardig(er) in het werken met taal en poëzie. Op een manier die voor iedereen toegankelijk en uitdagend is.

 

De intentie is dat Special Arts in drie regio's neerstrijkt om taalvorming door middel van poëzie op de kaart te zetten. En ik mag mee! Dat belooft veel. Verbazing bij begeleiders als zij ontdekken hoe je ook met mensen die niet kunnen schrijven gedichten kunt maken. Ontroering en plezier als de eerste gedichten ontstaan en je getuige mag zijn van de trots.

Maar vooral kijk ik uit naar al het moois dat in een regio gaat ontstaan als we de gedichten verbinden aan andere kunstdisciplines, organisaties, burgemeester en wethouders. Als dichters het podium betreden en wij de poëzie blijvend achterlaten met verlangen naar meer… 

 

Wil je mee? Dat kan via het digitale groeimagazine, straks met de dichtbundel en natuurlijk door mee te doen en naar de manifestaties te komen!

 

 

Tine Veldhuizen
t.veldhuizen@specialarts.nl
www.facebook.com/hetanderegedicht