Special Arts

A | A | A
Stichting Special Arts Nederland  T: 033 432 80 33  E: info@specialarts.nl
Home Agenda Nieuws Organisatie Downloads Contact ANBI Links Sitemap Colofon

Nieuwe Geefwet biedt nieuwe mogelijkheden

Schenk een bedrag aan Special Arts

 

De regeling voor de giftenaftrek aan gerangschikte culturele ANBI‘s (algemeen nut beogende instellingen) in de inkomstenbelasting (IB) is aangepast per 1 januari 2012. Door de invoering van een zogenaamde multiplier (met een plafondbedrag) is voor de IB een hogere aftrek mogelijk dan het bedrag dat is betaald. Het bestaande onderscheid tussen de aftrek van de gewone en periodiek giften ondergaat geen wijziging. Een gift is een bedrag uit vrijgevigheid waar geen tegenprestatie van de ANBI tegenover mag staan.

 

In 2012 kunt u ervoor kiezen Special Arts te ondersteunen. Dit kan met een eenmalige gift of een periodieke gift.

 

Een eenmalige gift aan Special Arts is tezamen met andere eenmalige giften eerst aftrekbaar voor de IB als een drempelbedrag wordt overschreden. Het totaalbedrag van de giften boven het drempelbedrag is aftrekbaar voor de IB. Het drempelbedrag is 1% van het totaal aan inkomsten en aftrekposten (drempelinkomen en moet minimaal € 60 zijn) in box 1, 2 en 3 zonder de persoonsgebonden aftrekposten. Maximaal is aan eenmalige giften per jaar aftrekbaar 10% van het verzamelinkomen.

 

Periodieke giften zijn giften die een belastingplichtige jaarlijks gedurende een aantal aaneengesloten jaren aan een ANBI schenkt. De schenker moet zich tot het doen van die jaarlijkse giften voor minimaal 5 jaar hebben verplicht bij notariële akte en die giften moeten afhankelijk zijn van zijn leven. Die in hoogte ongelimiteerde bedragen zijn geheel aftrekbaar voor de IB.

Nieuw is dat het bedrag van de giften, eenmalig of periodiek, aan culturele ANBI‘s, voor de aftrek van de IB verhoogd mag worden met een multiplier van 25% tot een maximum van € 1.250 per gift. Een bedrag van € 1.200 wordt dan door de multiplier verhoogd met 25% tot € 1.500 en is aftrekbaar voor de IB. Bij een tarief van 42% IB in Box I geeft dit door de verhoging een belastingbesparing van € 630 in plaats van € 504 in 2012. (€ 780 bij 52% IB in plaats van € 624 in 2012). Die verhoging wordt alleen toegepast over maximaal € 5.000 per jaar van de aan culturele instellingen gedane giften.

 

Voorbeeld periodieke particuliere gift

(op basis van huidige wet en rechtspraak)


 

 

 

 2012

2013

2014

 2015

2016

Gift 

 

€1200

 €1200

 €1200

 €1200

 €1200

Multiplier

25%

€1500

€1500

€1500

€1500

€1500

IB-teruggave 

52%

€  780

€  780

€  780

€  780

€  780

Netto

 

€  420

€  420

€  420

€ 420 

€  420

 


Friso van de Pavoordt, Mazars Rotterdamga terug Terug naar het overzicht